המרכז לשיפור מיומנויות

English

Skills Development Center משרד: 09-9583372 עדנה: 054-4596256 דני: 054-4608246

LSR סדנת

.סדנה לשיפור ביצועים במסגרת הארגון באמצעות ניהול לחצים בביופידבק

.הסדנה מתוכננת לפי מודל שפותח בקנדה על ידי המאמנת של הנבחרת האולימפית הקנדית, בשיתוף בין האקדמיה לפעילות השטח

.(מטרה: הקניית כלים לשליטהבלחצים ותוצאותיהם בתנאי השטח. (לביצוע מהיר בשעת לחץ או לפני אירוע מלחיץ והן לביצוע בשעות הפנאי בכדי לאפשר הרפיה עמוקה

.שיטה: שמונה מפגשים רצופים של: שעתיים, פעם בשבוע לקבוצה של עד 20 משתתפים מומלץ 10 משתתפים

LSR - Learned self regulation :המודל

זו היכולת להיות מודע למצב הגופני והנפשי והיכולת לשלוט בהגדלת או הקטנת האנרגיה - העוררות לפעילות. לקבלת משוב לתגובות הפיסיולוגיות קיים שימוש בחיישני .הביופידבק

.היא מקיפה את היכולת להירגע, ליצור המרצה עצמית, לשלוט בלחץ, למתן פעילות ולהעלות את יכולת ההתאוששות לאיזון Homeostasis

.הטענה היא כי המתואר למעלה אלו יכולות שרוב בני האדם יכולים ללמוד בעזרת הדרכה מתאימה ותרגול עקבי

.איננה קסם או מיסטיקה, כמו כן אין דרישה לפילוסופיה מיוחדת או יכולות מיוחדות - LSR

.הלימוד הינו ברמה של לימוד נהיגה או נגינה בפסנתר, מדובר בעקרונות מדעיים המתייחסים לפעולת הגוף והנפש ודורשות: תרגול להפיכת היכולות לאוטומטיות

.לפעולת הגוף והנפש ודורשות: תרגול להפיכת היכולות לאוטומטיות

.שילוב היכולות של אס.אל אר בחיי יום יום, יאפשר שיפור בבריאות ובתפקוד

.בשיטה זו יושמו השיטות המקובלות שקיימות כבר כשלושה עשורים ופועלות עבור אלפי משתמשים בתוספת ידע פסיכופיסיולוגי עדכני וניסיון רב שאפשרו את פיתוח המודל

. LSR מינון: הניסיון מראה כי תרגול יומי בצורה רציפה למשך חודש ימים הביא לרוב המשתמשים ב – לשינוי משמעותי במודעות ובשליטה על הגוף, המוח וההתנהגות

.התרגול צריך להתבצע ללא קשר לקיום או היעדרות של מתח או מצב מלחיץ בזמן הלימוד

?כיצד זה קורה

הרבה מיומנויות שלנו נלמדות ללא מודעות. כאן קיימת המודעות תוך שילוב גוף נפש לכל אורך הלימוד כדי לתת אפשרות של שליטה על המיומנות, כוונון שלה לפי הצורך :והתאמה אישית. בגישה זו ניתן להגיע .לקבלת בטחון ביכולת השליטה ולעזור בביצוע יעיל יותר של מטלות. עם תרגול קבוע, המיומנות הופכת לאוטומטית עם הזמן. התוצאה .אפשרות להתרכז .במטרה בלבד כאשר מערכת הגוף נפש כבר מתוכנתת

.תכנית הסדנה

Vietta E. Wilson, Ph.D.

York University

Toronto, Ontario Canada

(BCIA Biofeedback, BCIA EEG)

Mark S. Cummings, M.A

Centre for Addiction &Mental Health

Toronto, Ontario

(BCIA Biofeedback)

Mark S. Cummings, M.A

Centre for Addiction &Mental Health

Toronto, Ontario

(BCIA Biofeedback)

.פגישה מס' 4

.לימוד מודעות למחזור הדם

.טמפרטורה היקפית

.(תרגיל הרפיה (עצם החזה

.תגובה שלא לציטוט

.זיהוי שבץ מוחי

.הדגמת ביופידבק

.מוטיבציה

.פגישה מס' 3

.לימוד מודעות לשרירים

.תרגיל משולב נשימה ושרירים

.ראיה היקפית

.לימוד חזרה לנוכחות

.הדגמת ביופידבק

.פגישה מס' 2

.לימוד נשימה נכונה

.הדגמת ביופידבק

.טכניקות שליטה בכוונה וקשב

.תרגיל פתיחות קשב

.נסה בקלות

.פגישה מס' 1

.הרצאת הקדמה

.(מילוי טפסים – (קליטה והסכמה

.תרגיל להדגמה

.לימוד שחרור קצר

.לימוד הגברת ערנות

.הדגמת ביופידבק

.פגישה מס' 7

.טיפול במחשבות שליליות

.מחשבות מגבילות

.ניצול יעיל של זמן

.הפעלת מיקוד

.פגישה מס' 6

.Insomnia - הפרעות שינה

.תרגיל הגברת גמישות

.טכניקות שליטה בכוונה וקשב

.פגישה מס' 8

.וויסות עצמי בתחנת העבודה

.הנדסת אנוש – ארגונומיה

.פתרון בעיות

.מוטיבציה

.תרגילי התעמלות

.סיכום

.פגישה מס' 5

.לימוד שחרור עמוק

.דיבור עצמי יעיל

.עזרה עצמית בהתקף לב

.בתום כל פגישה יינתנו שעורי בית לתרגול

.אין טעם להשתתפות בסדנה ללא מוכנות לתרגול ואימוץ הכלים הנלמדים

חדשות מילון מונחים • FACEBOOK •

FULLSCREEN

להורדת תוסף צפייה פלאש לחץ כאן | מיומנויות לשיפור המרכז © 2011 | TMD - אתרים בניית