המרכז לשיפור מיומנות

Skills Development Center

ילד חרדי לומד את מנגינת טעמי המקרא לקראת הבר מצווה
בעזרת מאמן לאטרלי
באוזן אחת הוא שומע את קולו של הרבי ובאוזן השנייה את קולו הוא

שעור חינוך בו הילד לימד את הכיתה את הכלים שרכש ווהסביר את השינוי שחל בו

עדנה בטלוויזיה

ויויאן הצגה עצמית בעברית

ויויאן בעבודה אחרי הטיפול

שי קורא הייפנו

יואב הוצאת תסכולים עם בלון